Welcome to Our Site

info@jinbiotech.co.kr

82-41-565-8765

Top

Contact US

Contact Details

info@jinbiotech.co.kr

388, Bongjeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

82-41-565-8765

82-41-565-7708